top of page
Søk

1000 år med kristne lover

Neste år feirer vi 1000-årsjubileet for kristenretten. Det er et vendepunkt i norsk historie som ikke kan overdrives. Det var da Norge gikk fra å være et maktsamfunn til et rettssamfunn. Og det var kristen tro som skapte skiftet.


Foto: Moster kyrkje


I 1024 innkalte kong Olav Haraldsson – som vi kjenner som Olav den Hellige – til et tingmøte på Moster, hvor våre første kristne lover ble vedtatt. Disse ble siden vedtatt i Gulating, Frostating og Eidsivating.


I begynnelsen av de nye lovene stod det:

«Det er opphavet til våre lover at vi skal vende oss mot øst og be den hellige Kristus om fred og om at vi kan holde vårt land bebodd og vår landsherre uskadd. Han skal være vår venn og vi hans, og Gud skal være alles venn».


Lovene var radikale og betydde et klart brudd med brutale norrøne skikker.


Treller skulle frigis litt etter litt, noe som betydde slutten på slaveriet i Norge. Alle barn i landet skulle få vokse opp. Ingen spedbarn skulle lenger settes ut til ville dyr, og en far kunne ikke nekte å ta ansvar for egne barn. Ofringspraksisen blot ble forbudt. Det innebar også et forbud mot ofring av mennesker, som hadde vært vanlig. Alle – også slaver og leilendinger – skulle få fri på helligdagene. Ingen mann skulle ha mer enn én hustru, og ingen skulle ta seg «friller». Det ga økt trygghet for kvinnene, som til da hadde måttet finne seg i at mannen valgte seg andre kvinner.


Evangeliet om Jesus er verdens beste nyheter for deg og meg. Det er gjennom det vi får tilgivelse for synd og kan bytte ut evig fortapelse med evig liv, fremtid og håp.


Men velsignelsene av evangeliet stanser ikke der. De gjenoppretter relasjoner mellom mennesker og erstatter kulde med varme. Evangeliet gjør at vi vender oss bort fra urett, egoisme og brutalitet. Det skaper ringvirkninger for alle rundt oss. Det begynner med våre nærmeste, så sprer det seg utover til det blir en velsignelse for hele nasjonen og verden omkring.


Og det endrer vår mentalitet slik at det ikke lenger er den sterkestes rett, men at det handler om å gjøre rett – og til grunn for det, ligger gudsfrykt og kjærlighet.


Dette er historien om Norge, et land bygget på kristne lover. Så vet vi at lover alene kan ikke kristne menneskers hjerter. Bibelen sier at vi må bli født på nytt.

Men Norge er et velsignet land, blant annet fordi vi for 1000 år siden vendte oss mot øst for å be til Den hellige Kristus.


Slik lyder det i fedrelandssalmen:

Vårt heimland i mørker lenge låg, og vankunna ljoset gøymde. Men, Gud, du i nåde til oss såg, din kjærleik oss ikkje gløymde. Du sende ditt ord til Noregs fjell, og ljos over landet strøymde.


Det er verd en feiring. Det planlegges i disse dager en storslått kristen feiring av kristenrettet på Moster, neste år. Der håper jeg vi møtes, så vi kan ære Gud for at han har velsignet dette landet slik, gjennom 1000 år.

76 visninger

Comments


bottom of page