top of page
Søk

Første avkristningssak som snur

Øynene er i ferd med å åpnes for det som skjer med kjønnsideologien i Norge. Så var det ikke umulig å snu avkristningen likevel.


Skjermdump fra Klassekampen lørdag 20. april 2024.


Store ord kanskje. Avkristningen er ikke snudd – tvert imot, den foregår for fullt.


Men ideen om at det finnes mer enn to kjønn, er et brudd med bibelens ord om at det finnes bare mann og kvinne – eller «til mann og kvinne skapte han dem», som det står i i Første mosebok.


Og der er det i ferd med å gå opp et lys for både fagfolk og politikere.


For vanlige folk har det aldri vært noe stort spørsmål. De fleste har et avslappet forhold til hele kjønnsideologien, og tenker at det ikke angår dem.

Og at folk må gjøre som de vil – vil de endre kjønn, så får de gjøre det.


Men forestillingen om at man kan være et annet kjønn enn det man er født som, biologisk, og at man kan «forandre kjønn», er en myte som er i ferd med å bli avslørt.


For det første er vi mennesker født med kjønnskromosomer. De er integrert i hver celle i kroppen. Kvinner har to x-kromosomer. Det gjør dem til kvinner. Menn har et x og ett y-kromosom – det gjør dem til menn.


Det kan aldri endres på noe sykehus. Fordi det er sant som Bibelen sier: Til mann og kvinne skapte han dem.


Likevel har det de siste 20 årene vært en bølge av mennesker som har søkt såkalt «kjønnskorrigerende behandling», som egentlig bare er å gjøre skade på kroppen.


Dette er det nå stadig flere som vitner om. Mennesker som har gått gjennom denne behandlingen, fordi de på et tidspunkt i sine liv opplevde eller trodde på at dette ville gjøre dem hel, lykkelig eller tilfreds.


Sannheten for mange var det motsatte – det førte dem til et liv med fysisk, mental og sjelelig smerte. Det gjorde dem avhengige av medisiner og kroppen lot seg ikke reparere.


De leger og sykepleiere som har bidratt til denne type behandling burde fratas autorisasjonen. Dette er ikke helsehjelp – det er skadeverk. Og det er det stadig flere som ser. Nå har helsedirektoratet, som før kjørte i full fart frem, drevet av av media, aktivister og politikere, stoppet opp og er i ferd med å snu.


Direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet sier til Klassekampen at de vil endre retningslinjer. Andre land gjør det samme, klassifiserer det som eksperimentell behandling, eller forbyr det.


For oss som tror på bibelens ord om at det finnes to kjønn, er dette en bekreftelse – men også en overraskelse. En bekreftelse på at Guds ord bevises av vitenskapen. En overraskelse fordi vi er vant til at avkristning og kjønnsideologi går i en rett linje – at alt bare blir verre og verre.


Plutselig er det i ferd med å snu, akkurat på dette området.


Det er gode nyheter for dem som vokser opp og føler at de ikke trives som den de er. Da kan de faktisk få hjelp til å finne ut av det – og å finne seg selv. Da blir de ikke skadet av et helsevesen som vil bedra dem til å tro at løsningen på deres indre smerte finnes på en operasjonssal.


Det er mye å beklage seg over når det gjelder den moralske og ideologiske utviklingen i det norske samfunnet.


Men dette er et lite skritt i riktig retning. Det må vi glede oss over.84 visninger

Commentaires


bottom of page