top of page
Søk

Fremtid og håp

Et nytt år er en fin mulighet til å nullstille seg og se frem over. Gud har lovet oss fremtid og håp.Jeg vet ikke hvordan ditt 2022 var, men jeg vet at mange synes det var et krevende år. Det var krig, dyrtid og mye usikkerhet. I tillegg har de fleste av oss også utfordringer som kommer nært på livet, i større eller mindre grad.


Selv opplevde jeg både å miste min far og å miste jobben i 2022. Begge deler var krevende.


Hva som vil skje på verdensscenen dette året er vanskelig å spå. Og hva som kan inntre litt nærmere våre liv kan vi heller ikke vite.


Så er det noe fint med et årsskifte. Det er, på et vis, en ny start, og en anledning til ny optimisme.


Og der er vi her i Kristen Media Norge. Vi tror på 2023 som et år der vi skal nå enda flere med evangeliet gjennom TV-arbeid. Og være med å bygge tro, styrke og begeistring.


Vi som har levd mesteparten av våre liv etter at den kalde krigen ble slutt på begynnelsen av 90-tallet, har hatt det lett. Disse 30 årene har vært preget av fred, frihet, fremgang og økonomisk vekst. Sånn i det store og det hele.


Når det er slik over tid, kan man lokkes til å tro at dette er en normaltilstand. Det er fint at vi føler det slik. Det betyr at vi har det relativt godt. Men normalt er det ikke. I de aller fleste andre tidsepoker man kunne leve i, i verdenshistorien, er det mer turbulent og mer usikkert.


Og dem som har levd 80 og 90 år, kan vitne om andre tider enn de vi har erfart de siste tiårene…


Nå er det mye som tyder på at ting er i endring.


Hva har det å si for oss som tror på Gud?


Det betyr vel mye det samme som for alle andre, tenker du kanskje. Og det er jo sant. Når det er turbulens på flyet, så rammer det alle passasjerene like mye.


Men bibelen forteller at vi kan ha fred midt i vanskelige omstendigheter. I Salme 23 står de kjente ordene: Selv om jeg vandrer i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav trøster meg.


Uansett hva dette året måtte bringe, så kan vi ha tro og forventning. Det betyr ikke at alt vil gå slik vi har planlagt. Men det betyr at vi kan ha tro til at vi kan vokse i vårt forhold til Gud og hverandre. Og ha tro til at Gud vil føre oss trygt gjennom alt som måtte komme.


For vår del, i dette TV-arbeidet, har vi veldig mye spennende på gang i 2023. Vi bygger et arbeid som vi tror skal bety mye for mange – både nå og inn i fremtiden. Og vi bygger det på denne troen på at Gud ikke har ulykkestanker for oss, men vil gi oss fremtid og håp.


Takk for at du følger med oss. Kanskje du vil sette oss på bønnelisten din. Det får være vårt nyttårsønske. Så ser vi frem til mange fine øyeblikk sammen med deg der hjemme.


127 visninger

댓글


bottom of page