top of page
Søk

Antisemittismen øker

Hver dag under den pågående krigen, hører vi om nye episoder av antisemittisme her i landet. Det begynner å bli farlig for jøder i Norge, og i resten av verden.Jødehatet er like gammelt som jødefolket. Det har alltid vært noen som har stått jødene etter livet. I gammeltestamentlig tid, leser vi om Farao, Haman og Amalekittene.


Og med kristendommen kom erstatningsteologien som sa at menigheten har overtatt jødenes løfter og ikke minst anklagen om at jødene var Kristusmordere.

Med islam kom en ny dimensjon av jødehat, og det er vi blitt vant til å se i fri utfoldelse i den muslimske verden.


Men den muslimske verden er kommet til oss, og nå ser vi dette jødehatets frie utfoldelse i våre gater. Det skjer i åpenhet under anti-Israelske demonstrasjoner, blant annet.


Og mens det var antisemittismen i kristendommens navn som redet grunnen for holocaust og jødeutdryddelsen, er det nå den muslimske antisemittismen som dominerer.


La det ikke være noen tvil. Mens hendelsene under andre verdenskrig førte til et oppgjør med jødehatet i den kristne verden, kom det aldri noe slikt oppgjør i den muslimske verden. Der har jødehatet fått blomstre, med Israel som hatobjekt, siden 1948.


Og det er ingen tvil om at det finnes mennesker, ikke bare i Gaza eller i Iran, som gjerne ville skapt et nytt holocaust, om de kunne. Og de finnes i Norge, i våre gater. Og som ansatte på våre sykehus og skoler.


Og derfor er det nå at jøder i Norge er engstelige for de antisemittiske uttrykkene som viser seg hver dag. De vet, instinktivt, at det er ikke uskyldig tagging og retorikk – det er blodig alvor.


I flere vestlige land har jøder blitt drept av muslimer, og nå øker faren for at det skal skje også i Norge, for hver dag som går.


Jødehat er en åndsmakt som finner veien inn i menneskehjertene her eller der, og til alle tider. Det handler ikke om jøders handlinger eller egenskaper. Det handler ikke om staten Israels politikk. Det handler om at jødene er elsket og utvalgt av Gud. Og at han fullfører sin frelsesplan for verden, gjennom dem.


Jødehatet er hat mot Gud. Jødene har måttet betale en høy pris for å være Guds utvalgte folk. Det er en av grunnene til at Paulus sier i Romerne at vi står i gjeld til dem, og at vi skylder å tjene dem.


Helt sentralt i Guds plan, står gjenopprettelsen av Israel. Det er kanskje derfor jødehatet maksimeres rundt det. For, fra Sion skal redningsmannen komme, står det.

Det er på mange måter skremmende å se antisemittismen blusse opp igjen i vårt eget land, 200 år etter at grunnlovsfedrene skrev jødeparagrafen inn i Grunnloven, og 80 år etter at norske politifolk hentet jødene og sendet dem til konsentrasjonsleir.


Mange av oss har vel tenkt at om vi hadde vært der da, skulle vi stått opp for jødene. Vel, nå har vi muligheten. Nå trenger jøder både i Norge, Israel og ellers, at vi står sammen med dem, i møte med jødehatet som blusser opp.


Og når det gjelder Israel, så har vi dette løftet fra Salme 121. Se, han slumrer ikke, og sover ikke, Israel vokter.

123 visninger

Comments


bottom of page