top of page
Søk

Det som samler oss


Jeg har vært i kristen media-tjeneste i hele mitt voksne liv. Jeg begynte da jeg var 20. I tillegg har jeg vært i menighet siden jeg ble født, og hatt gleden av å være i felleskristne miljøer hele livet. Jeg har reist på stevner, talt og deltatt i debatter, møter og gudstjenester over hele landet. Jeg vil dele noe av det jeg har lært om kristen-Norge. 


Bjarte Ystebø, Jon-Inge Rolfsnes og Tone Mork rett før sending.


Vi er forskjellige, både når det gjelder kultur og hva vi liker, av musikk, forkynnelse og møtestil. Og så er det noen ting vi ser forskjellig på. Det handler om hvordan vi forstår bibelen. Vår ulikhet på disse punktene kan handle om hva vi er oppvokst med, eller vant med. Det kan også handle om erfaringer som har formet oss. Og det kan handle om dyp overbevisning. 


Men jeg tror ikke at vi bare skal definere hverandre ut fra vår ulikhet. Jo, visst finnes det kulturelle og teologiske skillelinjer som vi må ta på alvor. Men ofte er det marginale fenomener som stjeler overskriftene. Jeg vil trekke frem noe av det som veldig mange, ja de aller fleste av oss kan samle oss om. 


Det går nemlig en bred hovedstrøm i kristen-Norge, som samler folk fra alle sammenhenger. Dette er noe av det som vi står sammen om:


1. Kristus og ham korsfestet. Jesus er vårt samlingspunkt. Vi tror på ham, på hans død og oppstandelse. Vi tror på hans liv som forbilde og hans ord som rettesnor for våre liv. 


2. Jesus kommer igjen. Vi tror at Jesus skal komme tilbake og det preger vår livsanskuelse. Denne tiden har en ende, og en dag skal vi som har gitt våre liv til Jesus, være hos ham. 


3. Vi tror på Bibelen. Den er Guds eget ord. Vi bøyer oss under den i lydighet, så langt vi forstår hva som er Guds vilje ut fra det vi leser. 


4. Vi tror at evangeliet skal forkynnes, selv om det møter motstand. Vi tror på en frimodig kristendom som ikke endrer seg eller tilpasser seg for å unngå reaksjoner fra samtiden. Vi vil være sannheten tro i kjærlighet. 


5. Vi tror på et kristent ansvar for å snakke sant om den tiden vi lever i. Vi løfter stemmen for bibelske verdier som har relevans for samfunn og politikk og vi skammer oss ikke over vår kristne arv og vårt kristne verdigrunnlag. 


6. Vi støtter Israel. Vi står sammen med staten Israel og det jødiske folk fordi vi som kristne står i gjeld til dem og er kalt til å tjene dem. Vi støtter dem fordi vi tror på de samme verdiene som dem, og fordi vi ser på Israel som frontlinjen for demokrati og frihet i Midtøsten. 


Listen kunne vært lenger, men dette er noe av det hovedstrømmen i kristen-Norge står for, og der er også vi i Kristen Media Norge. Vi vil være tjenere for dere der hjemme, i å løfte frem alt dette, gjennom vår plattform i offentligheten. Det gjelder her i våre TV-programmer, gjennom Oslo Symposium eller når vi blir bedt om å dele noe i andre medier eller sammenhenger. 


Ser man på det som tar plass i andre medier, eller som kanskje kan prege moten innenfor kristenheten, også blant kristne pastorer og ledere, kan det se ut som det er andre ting som opptar oss.


Men min erfaring etter over 20 år i daglig kontakt med kristne i alle aldre, menighetstyper og geografisk tilhørighet, er at dette er det som samler oss. Vi er mange, og vi vil noe. Og vi her i Kristen Media Norge er privilegerte som får lov til å være med å stå sammen med deg i dette. 


Og det er det som driver oss. Tenk å få lov til å tjene denne vakre og fargerike kristne bevegelsen i å løfte høyt det vi brenner for sammen.


Takk for muligheten! 

77 visninger

Comments


bottom of page