top of page
Søk

En ny tid for kristne virksomheter

Lenge har vi følt det økte presset mot kristne virksomheter, når det gjelder offentlig finansiering. Dette statsbudsjettet markerer inngangen til en ny tid, der det blir merkbart dårligere vilkår, og der diskrimineringen av kristne blir mer åpenlys.


Her er noen organisasjoner og øremerkede tilskudd som blir nullet fra neste år…


· Blå Kors recovery 1,6 mill. kroner.

· Frelsesarmeen Gatehospital i Bergen 30,6 mill. kroner.

· Frelsesarmeen Gatehospital i Oslo 50 mill. kroner.

· Frelsesarmeens rusomsorg 2 mill. kroner.

· Stiftelsen Evangeliesenteret 35,7 mill. kroner.

· Stiftelsen Karmsund ABR 1,5 mill. kroner.

· Stiftelsen Kraft 3,3 mill. kroner.

· Stiftelsen P22 23,6 mill. kroner.


I tillegg kommer et symboltungt kutt i støtten til bibelskolene, der regjeringen nå vil kutte fra 75% til 65% støtte.


I tillegg kutter regjeringen støtten til utvekslingsprogrammene til Danielsen og Drottningborg skoler. Beløpene er ubeydelige i statsbudsjettet, men veldig viktig for dem det gjelder. Kongshaug musikkgymnas får også kutt i sin støtte.


Til sammen rammes kristne skoler av et kutt på 40 millioner kroner.


Det er ikke vanskelig å se at dette er rent ideologisk motivert fra regjeringen. De ønsker ikke at kristne skoler skal ha gode vilkår. De vil at alle skal gå i den offentlige skolen, og at dersom noen skal gå på kristne friskoler, skal de ta regningen selv.


Slik er det i andre land, og det gjør at bare de rike har råd til å velge slike skoler, og at tilbudet er knapt. I Norge har det vært et beskjedent friskoletilbud, men likevel stort nok til at mange tusen elever og familier har glede av det. Det er nå i fare, og det skyldes en villet politikk fra regjeringen.


Kunnskapsminister Tonje Brenna er en del av en ny generasjon AP-politikere, som har blitt radikalisert i kampen mot kristne skoler og menigheter. Det har vært en påfallende trend de siste 20 årene, der AUF har kommet med stadig mer ytterliggående forslag for å ta kverken på friskolene. Mest kjent er kanskje forslaget om å forby alle slike skoler i 2011. Nå er disse AUF’erne blitt voksne, og nå settes ideene deres ut i livet.


Disse målrettede og symboltunge kuttene mot kristne skoler og organisasjoner, er også et uttrykk for at Arbeiderpartiet ikke lenger prøver å komme overens med KrF.


Tidligere har det være en implisitt enighet om å ikke lage for høye bølger i disse spørsmålene, fra begge sider. Men nå er KrF så lite og avmektig at AP ikke lenger ser seg tjent med en slik enighet. Nå ruller de på med sin politikk, og regner med at denne vil bli stående, også når de forlater regjeringskontorene.


Dette er en påminnelse om at valg har konsekvenser, og at den relative tilbakegangen i kristen-Norge får konsekvenser som vil kjennes på kroppen.


Det er bare å brette opp ermene for kristne virksomheter. De ble aldri startet av staten, eller med statsstøtte, og det bør heller ikke være statsstøttekutt som koster dem livet.

171 visninger

Comentarios


bottom of page