top of page
Søk

Oslo Symposium – din stemme til nasjonen

Vi som tror på Gud, og på de kristne verdiene som selve forutsetningen for et godt samfunn, har et budskap til det norske folk.Mange nikker gjenkjennende til det vi står for, selv om de ikke er kristne. Men hvem vil løfte stemmen? Derfor har vi Oslo Symposium. Vi må løfte stemmen.


Vi er spredt over hele landet, langt unna makten i Oslo. I hovedstaden er maktpåvirkning et fag, der godt betalte lobbyister og informasjonsrådgivere, påvirker politikere og byråkrater på vegne av sine oppdragsgivere.


Hva gjør vi som tror på Gud? Vi holder oss gjerne lengst mulig unna, og håper på det beste.


Derfor trenger vi Oslo Symposium. Det er vår markering i landets hovedstad, der vi både løfter vår egen stemme foran politikere og journalister, og samtidig stevner landets politikere til ansvar for hva de gjør med vårt kristne fundament, suksessformelen for det gode og harmoniske samfunnet.


Kristen tro i skole og offentlighet, retten til liv, barns rett til å bli beskyttet fra de voksnes verden, når det gjelder kjønnsideologi og sexfokus, trosfrihet, friskoler, vennskap med Israel og mange andre spørsmål fortjener en skikkelig plattform, før valget. Den finnes heldigvis, og heter Oslo Symposium.


Landets fremste ikke-sosialistiske politikere kommer, i tillegg til fremtredende personer i den kristne bevegelsen, som taler på vegne av mange. Fra Israel kommer viktige stemmer for å inspirere oss. Talerlisten oppdateres fortløpende på www.oslosymposium.no, og vil vokse helt frem til august.


Det er syvende gang vi arrangerer Oslo Symposium, og i år har vi oppgradert arenaen, og skal være på Radisson Blu Scandinavia, en av landets vakreste konferansearenaer. Dit kommer vi fra hele landet, og kan bo på samme sted. Det forsterker den gode opplevelsen.


I år vil landets øyne være vendt mot oss, tre uker før valget. Hva vil den kristne bevegelsen, og hvilken fremtid har den? Det vil vi svare på.


Vi er energiske, optimistiske og frimodige, fordi vi vet at vi kjemper for evige sannheter som står seg gjennom skiftende tider og trender.


Kristendommen kommer til å gjøre et gloriøst comeback i dette landet, før eller siden. Det gjelder både i form av vekkelse som griper mennesker, men også som samfunnsbyggende kraft og nasjonalt verdigrunnlag. Vi arbeider for at begge deler skal skje på vår vakt.


Det er en glede å invitere deg til en formidabel inspirasjonshelg i Oslo i august, der du er med å sette dagsorden og løfte troens fane høyt i kongeriket.


Velkommen til Oslo Symposium!

37 visninger

留言


bottom of page