top of page
Søk

Støtte til Israel, i vanskelige tider

Det stormer i Israel for tiden. Og denne gangen er det en intern kamp som utkjempes.


SPLITTET: Titusener demonstrerer mot rettsreformene i Tel Aviv. Foto: Amir Terkel, Wikipedia Commons


Benjamin Netanyahu mener landets høyesterett har blitt en politisert venstresideelite, uten demokratisk kontroll.


Derfor har han foreslått en pakke rettsreformer som vil gjøre politikerne ansvarlige for utnevnelser til Høyesterett. I dag er det en komite av jurister som gjør dette.

Dessuten vil Netanyahu endre på loven, slik at høyesterett ikke kan overprøve beslutninger tatt av de folkevalgte.


Begge deler er forståelig for oss i Norge. I 1884 sa vi «All makt i denne sal», da vi innførte parlamentarismen, og gjennom det sitter regjeringen på stortingets nåde, og regjeringen, som blant annet utnevner dommere til høyesterett her i landet, kan kastes av stortinget.


Kritikerne av Netanyahus reformer, mener i stedet at politikerne, og især regjeringen, vil få for mye makt, dersom reformene går igjennom. De mener maktbalansen i demokratiet er truet, og noen sier også at Netanyahu gjør disse endringene for å beskytte seg selv mot å bli straffet av domstolene.


Det går fint an å forstå også kritikerne til det som nå skjer.


Presidenten, Isaac Herzog, har kommet med et kompromissforslag, som ingen av partene har sagt ja til. Den israelske presidenten har egentlig en seremoniell rolle, og det at han engasjerer seg slik, er et uttrykk for at saken har et stort potensial til å true harmonien i det israelske samfunnet.


11 helger på rad har titusenvis demonstrert i gatene mot reformene. Både israelske flagg og pride-flagg vaier blant demonstrantene.


Etter fem valg siden 2019 fordi det var umulig å skape styringsdyktige flertall etter de fire første, kan vi trygt si at Israel er splittet politisk. Og Netanyahu styrer med en meget knapp margin. Dessuten viser enkelte meningsmålinger at Netanyahu har et flertall mot seg.


For oss som elsker Israel, er det smertefullt å se de interne stridighetene i landet. Vi håper at det blir ro og gode løsninger for nasjonen, som gjør at landets befolkning kan stå sammen i møte med de mange utfordringene de står overfor, blant annet trusselen fra Irans atomambisjoner.


Hva gjør dette med vår støtte til Israel?


Ingenting. Vår kristne støtte til Israel ligger på et helt annet plan. Den er hevet over interne politiske forhold, der Israels venner ganske sikkert vil mene forskjellig.


Vår støtte til Israel, bygger først og fremst på bibelen, som gir oss et klart oppdrag om å trøste, hjelpe og velsigne den jødiske nasjonen. Så finnes det veldig mange andre grunner til å støtte Israel, blant annet deres juridiske rett til landet og til å bo innenfor trygge og forsvarbare grenser. Vi støtter også Israel som det eneste demokratiet i Midtøsten, en nasjon som søker fred og forsoning med sine naboer, senest gjennom Abrahamsavtalene.


Men bibelen er vår faste klippe. Og den forteller at vi står i takknemlighetsgjeld til jødene som ga oss Bibelen, profetene, apostlene og ikke minst frelseren. Det står skrevet så vakkert i Guds ord: Frelsen kommer fra jødene.


Så vi ber om fred for Jerusalem. Vi ber for våre venner i det hellige land. Og vi fortsetter å forsvare, støtte og hjelpe Israel både i gode og krevende dager.

142 visninger

Comments


bottom of page