top of page
Søk

Tidsånden som rettesnor

Så lenge KrF har eksistert, har partiet stått i spenningen mellom det kristenfolket forventer av dem og det å spille på lag med tidsånden. Det er alltid det siste hensynet som vinner frem til slutt.


Foto: Kristelig Folkeparti


Abortsaken har vært et slags unntak fra dette, der KrF har beholdt sitt prinsipielle syn, selv om partiet har vært i et sementert mindretall i flere tiår. Du kunne alltid regne med KrF til å fremme det ufødte barnets rett til liv, selv om det ikke var i nærheten av å få politisk flertall.


Nå er dette prinsippet kommet i spill, i forbindelse med debatten om utvidelse av retten til fri abort, til uke 18. Det siste er drevet frem av en rekke partier på stortinget, og kan fort bli lov, i løpet av kort tid.


Det er her KrFU denne helgen har gjort følgende resonnement: Vi klarer ikke gjøre noe med fri abort frem til uke 12. For å være bedre i stand til å bekjempe utvidelsen til uke 18, godtar vi dagens abortlov.


Problemet med det resonnementet, er at det ikke er noe som tyder på at det stemmer. De partiene som ønsker en utvidelse til uke 18, bryr seg overhode ikke om hva KrF mener. De søker politisk flertall for det de vil, og stemmer det gjennom i stortinget med én stemmes overvekt, dersom de kan.


KrFs syn har ingen relevans for utfallet av det spørsmålet.


Det eneste som skjer når KrF godtar dagens abortlov som gir kvinnen rett til fri abort frem til uke 12, er at de ufødte barna mister sine eneste forsvarere på stortinget. Realpolitisk gjør det ingen forskjell.


Det er historien som gjentar seg fra andre saker, der kristenfolket er i utakt med tidsånden. Et tydelig eksempel er at KrF en gang var imot partnerskapsloven. Men da det ble debatt om kjønnsnøytral ekteskapslov, aksepterte KrF partnerskapsloven for å bekjempe ekteskapsloven. Men den kjønnsnøytrale ekteskapsloven ble vedtatt likevel, uten KrFs støtte.


Det hadde kanskje vært mer redelig av dem som ønsker å dra KrF i mer liberal retning i disse sakene som har så stor betydning for mange av KrFs kjernevelgere, om de sa at de ikke liker å være forbundet med standpunkter som ikke er populære. For det er utvilsomt det det handler om for mange.


De er simpelthen forlegne over å representere et parti som bygger politikken sin på Guds ord, og som representerer en motkultur som faktisk går imot den rådende kulturen på mange områder. Eller tidsånden, om du vil.


Abortsaken er den aller verste saken å vise denne type svakhet i.


For det handler om noe så grunnleggende som menneskeverdet. Og det skal man ikke forhandle om.


Det var menneskeverdet som gjorde at verden reiste seg mot slaveriet og nazismen. Og det er menneskeverdet som kommer til å gjøre at vi en dag nedkjemper dagens urett mot de minste og mest forsvarsløse, barna i mammas mage.

195 visninger

Comments


bottom of page