top of page
Søk

Tillit

Den siste uken har det vært medieoppslag om vårt arbeid. Jeg vil gjerne bruke anledningen til å snakke om hvordan arbeidet i Kristen Media Norge er bygget opp.

Som mange vet, startet min kone og jeg organisasjonen Kristenfolket i 2008. Det er gjennom den vi har arrangert Oslo Symposium siden 2011.LIVE MED VENNER: Linn Myhr og Bjarte Ystebø i studio. Foto: Skjermdump


I fjor, da flere av oss befant oss i en situasjon med blanke ark, var det denne organisasjonen vi ville engasjere oss i, i fortsettelsen. Kristenfolket skiftet navn til Kristen Media Norge, og driver nå, med TV-produksjon, og lager Live med Venner og programmet Samtalen.


For å nå ut til dere, har vi samarbeid med Kanal 10 og Bedehuskanalen. Det er vi svært takknemlige for. De gir oss gratis sendetid, så lenge vi lager programmene selv.


For å kunne lage programmer og dekke kostnadene med det, er vi altså avhengige av økonomisk støtte fra dem som ser på. Vi kan bare lage disse programmene så lenge seerne holder oss oppe med sine gaver.


Skal man be om gaver, må man også ha tillit. Jeg håper, og opplever at folk har tillit til oss, og at vi forvalter innsamlede midler på en måte som er god og som bygger Guds rike.


Som et ledd i å ta vare på den tilliten, søker vi i disse dager om godkjenning hos Innsamlingskontrollen. Det er en uavhengig organisasjon som godkjenner organisasjoner som driver for innsamlede midler. Det innebærer en årlig gjennomgang av regnskap, revisjon, etiske retningslinjer og i tillegg rapport fra virksomheten.


Dette gjør vi for å vise størst mulig åpenhet og gjennomsiktighet, slik at våre støttespillere kan være trygge på at deres støtte blir forvaltet etter en høy standard. Det er egentlig en selvfølge for en kristen virksomhet.


Innsamlingskontrollen har allerede gransket våre regnskaper tilbake til 2016, og fant ingenting å bemerke. Det er vi fornøyd med.


Det er bare vel et halvt år siden vår første sending, men det føles som mye mer. For det skjer så mye rundt oss. Jeg skal også være ærlig å si at ikke alle vil oss vel. Det er en påkjenning, i perioder. Man kan føle seg nokså liten.


Herren sier i sitt ord: «Min nåde er nok for deg. For min kraft blir fullendt i svakhet». Så sier Paulus: Derfor vil jeg mest av alt rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan hvile over meg. For når jeg er svak, da er jeg sterk».


Vi takker Gud for at han har hjulpet oss i gang med dette arbeidet, og vi tror han har store planer for det. Ikke fordi vi er så sterke. Men fordi vi kan være svake, så hans kraft kan hvile over oss.


Takk for forbønn og mange fine hilsener. Vi opplever hver eneste dag at noen vil oppmuntre oss i tjenesten. Det tar vi ikke for gitt. Det er en stor nåde.


Så bygger vi videre, stein på stein. Vi er fulle av visjoner og planer. Nye programmer og prosjekter ligger klare etter hvert som våre inntekter vokser.


Det er et stort privilegium å få være gjest i din stue, og det vil vi forvalte så godt vi kan, så du skal få noe godt ut av disse programmene.


Men mest av alt så Gud skal få æren.

285 visninger

Comments


bottom of page