top of page
Søk

Vårt vennskap med Israel settes på prøve

Vi er midt inne i Israels aksjon for å fjerne terrorveldet til Hamas. Det koster uskyldige mennesker livet. Vårt vennskap med Israel settes på prøve. Men den prøven må vi bestå.Det Israel ble utsatt for den 7. oktober er så vondt, at det er for tungt å bære. Nå er Israel i gang med det eneste rette. De må hente gislene hjem. Og de må nøytralisere Hamas, så godt det lar seg gjøre.


Israel står overfor en umulig fiende som lengter etter å dø i kamp. Slik skiller denne krigen seg fra all annen krig, der motparten ønsker å komme levende ifra det.

På grunn av alt dette, vil Israel bli tvunget til å ramme sivile, som brukes som levende skjold. Og derfor vil tapstallene bli store, og historiene om lidelse på palestina-arabisk side bli sterke.


Da settes vårt vennskap med Israel på prøve.


For det første må vi, om ingen andre gjør det, forstå Israels forferdelige dilemma. For det andre må vi forstå at det lyves om Israel. Vi så det med eksplosjonen ved sykehuset i Gaza. Hamas la skylden på Israel og alle mediene løp i flokk for å beskrive Israels grusomhet.


Så viste det seg at Israel var helt uskyldig. Raketten kom fra Gaza. Når det, langt om lenge kom frem, var det betydelig mindre omtale av det.


Nyheter i Israels disfavør, blir forsider. Nyheter i Israels favør blir notiser. Og hvem bryr seg om sannheten?


Sannheten er at dette er en krig Israel ikke ønsker, den ble påført dem. Det skjedde ved en massakre av sivile uskyldige mennesker. Og fortsatt sitter 200 jøder som gisler hos Hamas.


Vi støtter Israel fordi de ikke har noe valg i denne situasjonen. Om ingen andre vil forstå dem, gjør vi det.


Vi støtter Israel fordi de kjemper en kamp for sin egen overlevelse i et jødisk hjemland.


Vi støtter Israel fordi vi har de samme judeo-kristne verdiene og står for fred, frihet, demokrati og menneskeverd.


Vi støtter Israel fordi Gud har sagt at vi skal gjøre det og begrunnet det i hans eget ord.


Vi støtter Israel fordi vår historie og vår fremtid er uløselig knyttet til dette folket.

Vi støtter jødene og Israel fordi nå trenger de vår hjelp.


Og vi gir dem vår hjelp, fordi det var en jøde som en gang hjalp oss. Han er Jesus, fra Nasareth.


Så om ingen andre vil gjøre det rette, så står vi sammen med Israel i denne krevende situasjonen i landet og folkets historier.


Media, kommentatorer, statsledere og internasjonale organer kan si og gjøre hva de vil. Det rokker ikke ved vår støtte.


Vi står sammen med Israel. Punktum.

82 visninger

Comments


bottom of page