top of page
Søk

Fredelig maktovergang

Årets valgkamp har vært den fineste på lenge. Det har gått fredelig for seg. Det er ingen selvfølge.


Valg: Vi har et vakkert og ufullkomment demokrati. Det skal vi takke for, og arbeide på, slik at det kan leve lenge.


Årets valgkamp var vennlig. Det har den ikke alltid vært. Noen skandaler har det vært, knyttet til inhabilitet og investeringer, men det er nødvendige politiske oppgjør som verner tilliten til våre sentrale politikere.


Det er fristende å legge godviljen til, eller tenke pytt sann når noen har tjent penger på aksjeinvesteringer de selv eller deres nærmeste har deltatt i politisk behandling av. Men her gjelder begrepet nulltoleranse. Det kan ikke skje, for det står om tilliten til hele det politiske systemet.


Og fravær av tillit til politikerne er gift for demokratiet og samfunnet.


Vi har høy tillit til politikerne, i Norge. Aftenposten skrev tidligere i sommer om dette. Vi ligger i verdenstoppen. Høy tillit er bare positivt, hvis den er velbegrunnet. Historisk har den vært det i Norge.


Men den alminnelige moral er synkende, i takt med at stadig færre holder seg til den kristne tro. Når det skjer, kompenserer vi med økt kontroll for å bevare tilliten. Det er en stadig nedadgående spiral. Kontroll kan aldri erstatte gudsfrykt og moral som kommer innenfra, men det er det verktøyet vi har. Derfor skal Jonas Gahr Støre lage nye regler for habilitiet for regjeringsmedlemmer. For moralen er ikke nok til å sørge for at de opptrer redelig.


Vi har flere skandaler nå enn for et par tiår siden. Det skyldes nok ikke bare fallende moral, men også et mediesamfunn i endring. Det meste er mer gjennomsiktig, og vi har fotolinser rundt oss over alt.


Men likevel, vi har det godt i Norge. Ser man rundt seg i verden er det mer korrupsjon, lavere tillit og mer juks. Vi har mye å takke vår kristne kulturarv for.


Den skal vi også takke for at vi har et fredelig demokrati. I norske kommuner skal ordførerklubber skifte hender i tiden som kommer. Det kommer til å skje uten at noen tyr til vold eller terror. Fredelig maktovergang er et særtegn for demokratier i den vestlige verden.


Så på tross av alt som kunne vært bedre, og som ikke synes å bli det; vi har veldig mye å være takknemlige for i Norge, og valget annethvert år, med en fri presse, sosiale medier, direktesendte debatter på alle slags plattformer, frie valg og til slutt fredelig maktovergang, er noe mange andre kan se langt etter, andre steder i verden.


Demokrati er ufullkomment, og det er krevende. Men det har vist seg å være det beste styringssystemet verden har sett, etter Edens hage. Og vi er priviligerte som har ett av de fremste i verden.


Det vedvarer bare så lenge vi stadig arbeider på det, forbedrer og justerer det, og gir det næring. Og så gjelder stadig pinsepredikant Emanuel Minos paradigme: «Vekkelse eller undergang». Vårt fredelige og gode land er et produkt av kristen vekkelse, og overlever bare som det, dersom nye generasjoner tar imot den kristne tro.


Det er vårt bønneansvar.

61 visninger

Comentarios


bottom of page