top of page
Søk

Hjelp i rette tid

Mange tusen mennesker har reddet livet, fremtiden og familien takket være Evangeliesenteret. Arbeidet som ble startet av Lise og Ludvig Karlsen er det beste som har skjedd i norsk rusomsorg noensinne, og det vet alle. Men regjeringen vil gjøre livet surt for dem.
Evangeliesenteret: Trond Eriksen leder i dag Evangeliesenteret. Et veldrevet og viktig tilbud innen norsk rusomsorg.I helgen hørte jeg et vitnesbyrd fra en av guttene som har fått et nytt liv etter et opphold på Evangeliesenteret. Det er like inspirerende hver gang, enda jeg har hørt mage titalls slike beretninger, gjennom årene.


Et tilbakevendende element når gutter og jenter fra Evangeliesenteret vitner, er hvordan de fikk hjelp på dagen, da andre tilbud var stengt eller hadde et halvt års ventetid. «Du kan komme i morgen», sier de på Evangeliesenteret, hvis du ringer og ber om hjelp.


Dem som har drevet med rusomsorg vet veldig godt hvor viktig det er å ta imot den som ber om hjelp umiddelbart. Tre eller seks måneder senere kan det være for sent. Den det gjelder kan ha mistet motivasjonen, eller være død.


Den åpne døren på Evangeliesenteret er en del av arven etter Lise og Ludvig. De visste selv hva ruslivet innebar, og viktigheten av å få hjelp umiddelbart.

Det samme kan vi si om at senteret så ofte de kan, hjelper mennesker som ikke får dekket oppholdet av stat- eller kommune. Det er enestående på rusfeltet, og et av senterets adelsmerker.


Like før jul 1988 ringte telefonen til Ludvig Karlsen. I andre enden hørte han daværende stortingsrepresentant Kjell Magne Bondevik. Han kunne fortelle at KrF i budsjettforhandlingene med Ap og Senterpartiet hadde fått gjennomslag for at Evangeliesenteret skulle få en bevilgning på tre millioner kroner over statsbudsjettet.

Det har vokst i tråd med økte behov og kostnader, samtidig som Evangeliesenteret har vist sin sterke berettigelse hvert eneste år.


I 2021 fikk Evangeliesenteret 35,7 millioner over statsbudsjettet, omtrent en tredjedel av sitt budsjett.


I forslaget til statsbudsjett for 2023, er Evangeliesenterets støtte nullet. Nå må de søke den rødgrønne regjeringen om støtte i stedet. Det kan bli 30, 20, 10 eller 0 millioner. Det skal et lite under til, for at det ikke skal bli mindre enn i fjor. Denne regjeringen gjør det den kan for å ramme kristne virksomheter økonomisk, spør bare de kristne friskolene, som prøver å holde skansen frem mot neste stortingsvalg, der de endelig kan få puste, dersom de blå overtar for Jonas.


Konsekvensene av denne politikken er ikke primært at den rammer Evangeliesenteret som organisasjon. Det rammer de guttene og jentene som trenger at noen bryr seg, og som kommer til Evangeliesenteret når alt håp er ute, og når både offentlige og private ruskontorer er stengt, og de ansatte har gått hjem for dagen.


For den stakkaren som endelig har klart å fatte seg en beslutning om å bli tørr, står det gjerne om timer før han kan ramle utpå igjen. «Du kan få plass om et halvt år», får han beskjed om fra det offentlige.


Da er det ett sted det fortsatt er mulig å få hjelp til et nytt og bedre liv før det har gått et døgn, og det er på Lise og Ludvig Karlsens Evangeliesenter. Slik har det vært siden de åpnet sitt første «senter» i garasjen på Roa for over 40 år siden. Vi må be til Gud om at det fortsatt skal være

59 visninger

Comentários


bottom of page