top of page
Søk

Ukas ros

For noen dager siden fikk vi se det kristne perspektivet på seksualitet og samliv bli snakket om med entusiasme, glød og begeistring på NRK-programmet Dagsnytt 18. Gløden som Alexis Lundh la for dagen, er det beste svaret på råkjøret fra radikale kjønnsideologer.


Av Tor-Bjørn Nordgaard

Tor-Bjørn Nordgaard er ansvarlig redaktør i nettavisen Verdinytt og gjestekommentator denne uken.


Organisasjonen Tro & Medier jobber for å gjøre Jesus synlig i mediene og har en ukentlig gimmick som de kaller Ukas ros. Der henter de frem for eksempel et godt laget program, en organisasjon som har produsert noe fint, eller en person som har gjort en god figur på lufta – og tildeler Ukas ros.


I uken som gikk, kunne Ukas ros gjerne vært tildelt en av Tro & Mediers egne medarbeidere. Da tenker vi på Alexis Lundh, som leder prosjektet Heltfri.net. Der formidler han et kristent perspektiv på kjønn, identitet og seksualitet – og avdekker de destruktive realitetene omkring pornografi.


Da Alexis Lundh gjestet NRK-programmet Dagsnytt 18 torsdag 28. september, fikk han pepper for å fortelle unge mennesker på skoler og festivaler at «to av samme kjønn bør ikke ha sex, ei heller heterofile som ikke er gift». At han gir råd og veiledning om hvordan mennesker skal klare å kutte ut pornobruk, havnet også i kritisk søkelys. Dommen fra sexologen som NRK intervjuet, var voldsom: «Sosial kontroll er farlig, fordi det gjør at mennesker ikke søker hjelp, og ikke kan det som skal til for å ha gode relasjoner med andre.»


Smak på proporsjonaliteten i den tanken. Den som forkynner kristen seksualmoral, er skyldig i å bedrive sosial kontroll, er ansvarlig for at hjelpetrengende mennesker ikke søker hjelp – og attpåtil hindrer man mennesker i å få til å bygge gode relasjoner i livet sitt. Det resonnementet er spinnvilt, dersom man lytter til hva Lundh faktisk sier.


Med begeistring snakket han på NRK om at mennesket har ukrenkelig verdi. At Skaperen elsker ethvert menneske. At rammer er godt for oss, og at det er mange mennesker som tar valg i livene sine som trumfer hva de måtte føle, fordi troen har fortrinnsrett.


– Selvfølgelig kan vi velge å avstå fra sex! Jeg tenker på ingen måte at det er seksualiteten som gir oss verdi, sa Lundh, og minnet om at det er 2,3 milliarder kristne i verden og at det i stor grad er dette de tror på.


En bedre måte å møte det pågående råkjøret av radikal kjønnsideologi skal du lete lenge etter. Og råkjøret er nå blitt så omfattende at et gryende folkeopprør er på gang.


Når pride-ideologien krever at alt fra hotellkjeder til kommunestyrer bøyer kne og heiser flagg, er meningsdiktaturet blitt så voldsomt at alt snakket om toleranse og mangfold lyder hult hos stadig flere.


Når barna våre skal påføres av skoler og barnehager en usikkerhet på om man egentlig kan vite om man er gutt eller jente, våkner løvemammer og løvepappaer i hele landet for å beskytte sine elskede poders rett til å slippe vranglære mens de går gjennom sin sårbare identitetsutvikling.


Samme dag som Lundh var på NRK, lanserte seks kristne organisasjoner en nettside kalt identitetogseksualitet.no, med undervisningsressurser for kristenledere og ungdomsgrupper, om det kristne svaret overfor den for tiden rådende ideologien om samliv, legning og ny-ordet kjønnsidentitet.


Kort tid tidligere stilte to mødre på Sørlandet seg i spissen for grasrotinitiativet foreldre.net, som tar til motmæle mot flerkjønnslæren i skolen.


I fjor fikk vi Kristent Ressurssenter, der Truls Olufsen-Mehus står i spissen for en grundig gjennomgang av det han kaller skeiv teori i nye lærebøker. Foreldrenettverket.no startet også i fjor, som en reaksjon på endringene i skolepensumet.


Nå brer motreaksjonene om seg. Og hvis grasrotopprøret får preg av den samme gløden som Lundh demonstrerte, vil det ta fyr over hele landet. For det kristne menneskesynet, og samlivsetikken som følger av det, er det all grunn til å være stolt av.

109 visninger

Comments


bottom of page